Thông báo

Đã chuyển sang hoạt động bên Tuyết Vũ Ảnh cùng tiểu Hân và tiểu Dạ~

Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ tớ~

4 thoughts on “Thông báo

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s