Ebook Nhật ký

Đã up prc và pdf của Nhật Ký, mọi người đến phần mục lục down nhé.

Phần Nhật Ký nói thật thì tớ chưa đọc lại, nhưng lười quá :”> xem như kỷ niệm để sau này nhìn lại đi.

Vậy nên trong bản ebook có lẽ sẽ có lỗi, các bạn thông bản nhé :”>

Ebook Tiểu tâm phiến tử!

Đã up ebook Phiến tử trong mục lục nhé~

Lưu ý: tớ chưa re-up trên web. Nhân tiện tuyển người re-up giúp tớ luôn, tớ làm biếng quá ._____. Bạn nào rảnh thì để lại mail cho tớ, càng nhiều người càng tốt cho nó nhanh, tất nhiên bạn nào giúp tớ thì xin gửi bạn bản word (tớ cũng chả có gì hơn để trả công bạn T^T)